รบกวนช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับชื่อของคุณ. ชื่อของคุณคือ:

ความหมายของชื่อ นิตยา

ที่นี่คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและที่มาของชื่อ
คุณชื่อ นิตยา? หรือเปล่า รบกวนช่วยตอบคำถาม 5 ข้อเกี่ยวกับชื่อของคุณ เพื่อทำการอัพเดตชื่อนี้

ความหมาย: ยั่งยืน
เพศ:หญิง
ที่มา:
ชื่อเด็กชายที่เสียงคล้ายกัน:นุชา, นพดล, นิติพัฒน์, นพชัย, นครินทร์, นาอีฟ, นิวัติ, นิราช
ชื่อเด็กหญิงที่เสียงคล้ายกัน:นัสรีน, นิ้ง, นริศรา, นุชจรี, นาดา, นวพล, นิภาพร, นริศา
ความนิยม:
4/5
ดาว 333 คะแนนโหวต
ง่ายต่อการเขียน: 4.5/5 ดาว 300 คะแนนโหวต
ง่ายต่อการจำ: 4.5/5 ดาว 298 คะแนนโหวต
การออกเสียง: 4.5/5 ดาว 299 คะแนนโหวต
การออกเสียงภาษาอังกฤษ: 3.5/5 ดาว 313 คะแนนโหวต
ความคิดเห็นจากชาวต่างชาติ: 3.5/5 ดาว 310 คะแนนโหวต
ชื่อเล่น:นิด, นิต, แอน, แนน, หวาน, ชมพู่, ตุ๊กตา, ผึ้ง, ยา, กุ้ง, ไม่มี, ออมสิน, Value, หงส์, ปุ้ม, อ้อม, ยุ้ย, นิว, เล็ก, เมย์ ชื่อเล่นเพิ่มเติม
ชื่อของพี่ชายน้องชาย:ไม่มี, ไม่, Value, มี, -, เอ็ม, วินัย, พี่ชาย, น้อย, น้องชาย, นิรันดร์, เอ, จักพัน, วิเชษ, กิตติศักดิ์, โจ, ฤทธิ์, สมชาย, สายชล, บุญเลิศ, โป่ง, ไนท์, เขีบว, ไพทูล, สุริยันต์, หนุ่ม, โอ๋,เอ, พี่สาว, โอ๋, ดาริส ชื่อเพิ่มเติม
ชื่อของพี่สาวน้องสาว:ไม่มี, ไม่, Value, ศรีไพร, กิ๊ฟน้องผึ้ง, -, แอน, เล็ก, หมวย, สมพร, ลัดดา, นิ้ง, เพลง, สาทร, แดง, อริสา, หน่อย, .มะยุรา, รุ้งลาวัลย์, สุภาพร, น้องสาว, มิ้นท์, เสาวนีย์, หนู, กรรณิการ์, กันตา, มะเหมี่ยว, หนิง, แหม่ม, ศรีวิมล ชื่อเพิ่มเติม
Facebook:

ไม่มีข้อมูล
หมวดหมู่:ความคิดเห็นโดย นิตยา


นิตยา (63 ปี) 2014-07-19
มีอักษรที่ เป็นกาลากิ ณีสำหรับคน เกิดวันศุก ร์คือย อยากเปลี่ย นแต่พ่อเปฌ นคนตั้งให้ เลยคิดว่าน ่าจะเป็นศิ ริมงคลกับช ีวิตมากกว่ า
นิตยา (30 ปี) 2014-08-20
.
นิตยา (30 ปี) 2014-08-20
.
นิตยา (44 ปี) 2014-08-25
ชีวิตไม่คอ ่ยจะราบรื่ น
นิตยา (44 ปี) 2014-08-25
ชีวิตไม่คอ ่ยจะราบรื่ น
นิตยา (37 ปี) 2014-09-19
-
นิตยา (21 ปี) 2014-09-30
ไม่ชอบชึ่อ เล่น
นิตยา (21 ปี) 2014-09-30
ไม่ชอบชึ่อ เล่น
นิตยา (27 ปี) 2014-11-17
อยากรู้คำแ ปล
นิตยา (32 ปี) 2014-12-04
ไม่สวยแต่ม ีเสน่ห์
นิตยา (19 ปี) 2014-12-26
ชอบมาก
นิตยา (32 ปี) 2015-05-14
ดีแล้วค่ะช ื่อรวยแน่ๆ ค่ะ
นิตยา (33 ปี) 2015-05-14
อยากรู้ควา มหมาย
นิตยา (33 ปี) 2015-05-14
อยากรู้ควา มหมาย
นิตยา (41 ปี) 2015-05-14
อยากรู้ควา มหมาย
นิตยา (21 ปี) 2015-05-14
แม่พ่อตั้ง รู้สึกว่าด ี
นิตยา (22 ปี) 2015-05-16
โหลดี
นิตยา (23 ปี) 2015-05-20
ไม่
นิตยา (23 ปี) 2015-05-20
ไม่
นิตยา (31 ปี) 2015-05-22
ชีวิตไม่ค่ อยราบรื่น
นิตยา (31 ปี) 2015-05-22
ชีวิตไม่ค่ อยราบรื่น
นิตยา (31 ปี) 2015-05-22
ชีวิตไม่ค่ อยราบรื่น
นิตยา (31 ปี) 2015-05-22
ชีวิตไม่ค่ อยราบรื่น
นิตยา (36 ปี) 2015-05-31
ดีมาก
นิตยา (36 ปี) 2015-05-31
ดีมาก
นิตยา (22 ปี) 2015-06-20
ไม่มีแค่อย ากรึ้หมายค วามว่าไร
นิตยา (17 ปี) 2015-06-26
ชอบชื่อนี้ ค่ะเพราะพ่ อตั้งให้ค่ ะ
นิตยา (21 ปี) 2015-07-02
ไม่มี
นิตยา (18 ปี) 2015-07-06
ชอบชื่อนี้ มากๆค้ะ
นิตยา (34 ปี) 2015-07-10
ก้อชอบ เพราะแม่ตั ้งให้ตั้งแ ต่เกิด
นิตยา (13ปี) 2015-10-07 (17 ปี) 2015-07-10
ยายเป็นคนต ั้งให้
นิตยา (19 ปี) 2015-07-13
ชอบมากๆ
นิตยา (45 ปี) 2015-09-07
ชีวิตไม่ค่ อยราบรื่น
นิตยา (39 ปี) 2015-12-27
ชื่อนี้ดีห รือไม่สำหร ับฉัน
นิตยา 2016-03-17
ก้เพราะคะ แต่มีความร ู้สึกว่าชื ่อ นิตยา นี้ชีวิตเส มอต้นเสมอป ลายคะ คงที่
นิตยา (21 ปี) 2016-03-25
ก็เป็นชื่อ ที่เข้ากับ นามสกุลดี
นิตยา (20 ปี) 2016-04-09
มีคนใช้ชื่ อนี้เยอะทั ้งในโรงเรี ยนและนอกโร งเรียน
นิตยา (20 ปี) 2016-05-02
ชื่อนี้เพร าะมากเเร้ว นุก็ชอบมาก ค่ะ
นิตยา (20 ปี) 2016-05-02
ชื่อนี้เพร าะมากเเร้ว นุก็ชอบมาก ค่ะ
นิตติยา 2016-05-18
อยากทราบค้ ะ
นิตยา 2016-06-23
ธรรมดาเขีย นภาษาไทยง่ ายดี
นิตยา 2016-06-23
ธรรมดาเขีย นภาษาไทยง่ ายดี
นิตยา 2016-06-23
ธรรมดาเขีย นภาษาไทยง่ ายดี
นิตยา (34 ปี) 2016-06-25
เฉยๆ
นิตยา 2016-07-07
เขียนง่ายอ ยากรู้แค่ค วามหมาย
นิตยา (19 ปี) 2016-08-01
ดี
นิตยา (19 ปี) 2016-08-01
ดี
นิตยา (37 ปี) 2016-08-08
ไม่
นิตยา (51 ปี) 2016-09-28
ทำไมลูกชาย ต้องเสียด้ วย
นิตยา (91 ปี) 2016-09-29
ชอบเพราะว่ าคุณพ่อตั้ งให้
นิตยา 2016-10-22
อยากรู้ควา มหมายเฉยๆ
นิตยา (24 ปี) 2016-12-24
เป็นชื่อที ่ภูมิใจ
นิตยา (42 ปี) 2017-01-10
ไม่มี
นิตยา (42 ปี) 2017-01-10
ไม่มี
นิตยา 2017-01-10
พอใจมากๆ
นิตยา (30 ปี) 2017-01-21
มี
นิตยา (48 ปี) 2017-04-03
ไม่
นิตยา (26 ปี) 2017-05-21
ไม่มี
นิตยา (20 ปี) 2017-07-18
มีคนใช้เยอ ะมาก
นิตยา (25 ปี) 2017-08-13
มีผู้อุปถั มป์ตลอด
นิตยา 2017-08-14
ชื่อของฉัน แปลว่าอะไร
นิตยา (33 ปี) 2017-08-23
อยากรู้ควา มหมาย
นิตยา29 ปี 2017-09-12
อยากรู้ควา มหมาย
นิตยา (17 ปี) 2017-09-17
ชื่อนิตญาห นูว่ามันก้ ดีนะค่ะ
นิตยา (72 ปี) 2017-10-21
เขียนยาก
นิตยา (17 ปี) 2017-12-04
อยากรู้ควา มหมายชื่อต ัวเอง
นิตยา (21 ปี) 2017-12-13
ชอบพ่อแม่ต ั้งให้ตั้ง เป็นศิริมง คลแน่นอน
นิตยา (17 ปี) 2018-01-17
ไม่
นิตยา (23 ปี) 2018-04-27
นิตยา ทองแดง ชื่อโหลไปห น่อย แต่ไม่เคยค ิดที่จะเปล ี่ยน
นิตยา จงดี (20 ปี) 2018-04-28
ชอบชื่อนี้
นิตยา (14 ปี) 2018-06-15
ไพเราะดี
นิตยา (43 ปี) 2018-07-31
ดี
นิตยา (14 ปี) 2018-08-31
ความหมายคื ออะไรชื่อน ิตยาคะช่วย ตอบที
นิตยา (14 ปี) 2018-10-26
ไม่มี
นิตยา (16 ปี) 2018-11-03
ไม่มี
นิตยา (18 ปี) 2018-11-15
ไม่ชแบชื่อ นี้
นิตยา (42 ปี) 2018-12-06
ดี
นิตยา (32 ปี) 2019-04-02
ทำอะไรไม่ค ่อยราบรื่น ติดขัด อุปสรรค
นิตยา (52 ปี) 2019-07-31
หลายสิบปีท ี่แล้ว ค้นในพจนาน ุกรมมีคำแป ลว่า "ผู้หญิง" ตอนนี้ค้นไ ม่เจอแล้ว แต่กลับเจอ ในที่อื่นๆ แปลว่า "ยั่งยืน"
นิตยา (41 ปี) 2019-09-07
อยากรู้ควา มหมาย
นิตยา (11 ปี) 2019-10-12
ไม่มีค่ะ
นิตยาไม่ชอบที่เป้นกาลิกีนี (57 ปี) 2020-04-08
ชอบ แต่ทำไหมคว ามหมายไม่ด ีสำหรับคนเ กิดวันศุกร ์ ตรงอักษร ย

ส่งข้อความ
คุณต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่? ใส่ชื่อของคุณแล้วกดถัดไป

ชื่อของคุณ:

นิตยา เป็นชื่อของคุณหรือไม่? ลงคะแนนโหวตแก่ชื่อของคุณ


นิตยา เป็นชื่อของคุณหรือไม่? ลงคะแนนโหวตแก่ชื่อของคุณ